Avís legalEntitat titular

L’entitat titular d’aquest web d’Internet és el CAE

CAE, formació i serveis socioculturals
Plaça del Milcentenari, s/n
08241 Manresa
Tel. 93 872 57 89
NIF G 58452210

Inscrita al Registre d'Associacions de Barcelona, de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, amb el número 9.486
La finalitat del web és donar a conèixer la figura de Xesco Boix, la seva activitat i les seves creacions, així com activitats, esdeveniments i altres productes i materials vinculats a la seva figura

Propietat intel·lectual

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi el disseny, textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat del CAE, o de terceres persones i entitats que han autoritzat l'ús d'aquests continguts al CAE o són creacions de Xesco Boix.

Queda prohibit qualsevol acte de reproducció dels continguts, en el tot o en una part, amb qualsevol forma o mitjà, sigui mecànic, electrònic, reprogràfic o un altre, així com qualsevol acte de difusió, comunicació pública o distribució, sense la prèvia autorització expressa i per escrit del CAE o dels seus legítims propietaris.

Privacitat i protecció de dades personals

La navegació per la web no requereix cap tipus de registre previ. Les persones o entitats que aportin materials al web manifesten que tota la informació subministrada és veraç, completa i precisa.

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, informem que les dades personals que es facilitin s'inclouran en el fitxer informatitzat "BDDCAE", del qual el CAE n'és el responsable. Les dades facilitades permeten efectuar la gestió del tràmit sol•licitat, fer la gestió acadèmica, informar de les nostres activitats i, si s'escau, cedir-les a organismes per a l’obtenció de titulacions oficials. Si es vol accedir, oposar-se, rectificar o cancel•lar qualsevol dada, cal fer-ho per escrit al CAE, plaça del Milcentenari, s/n, 08240 Manresa o a cae@elcae.org.

En cap cas, el CAE no ven, ni lloga, ni cedeix aquestes dades a tercers.

Drets d’imatge

Les fotografies que apareixen en el web són propietat del CAE o de terceres persones i entitats que han autoritzat l'ús d'aquestes fotografies al CAE.

Si alguna persona que apareix en alguna fotografia del web està en desacord amb aquesta publicació, pot posar-se en contacte amb l’entitat per manifestar-ho.

No està permesa la utilització, reproducció, manipulació de cap imatge sense la prèvia autorització expressa i per escrit del CAE o dels seus legítims propietaris.

Enllaços externs

El CAE no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços externs que hi ha a la pàgina web.

Cookies

El CAE pot utilitzar cookies quan un usuari navegui per la seva pàgina Web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d'un servidor Web amb la finalitat d'enregistrar les activitats de l'usuari durant el temps de navegació. Les cookies utilitzades per la nostra Web s'associen exclusivament amb un usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes dades personals de l'usuari.

Mitjançant la utilització de cookies resulta possible que el servidor on es troba ubicada la nostra pàgina Web reconegui el navegador Web utilitzat per l'usuari amb la finalitat de millorar la navegació. En qualsevol cas l'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal•lació al seu equip.

Les cookies utilitzades en aquesta Web tenen, en qualsevol cas, caràcter temporal amb l'única finalitat de fer més efectiva la transmissió ulterior. En cap cas seran utilitzades per a recollir informació de caire personal.

Per utilitzar aquesta pàgina Web no és necessari que l'usuari permeti la instal•lació de les cookies enviades pel Web.
Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana / AMAPEI / Rialles / El CAE / Rosa Sensat / La Xarxa / Avís legal / Powered by La Factoria